Све вести

13.08.2022.

Управа за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде објавила је Конкурс за расподелу средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2022. години.

23.05.2022.

Међународни пољопривредни сајам, 89. по реду, одржава се у Новом Саду од 21. до 27. маја 2022. године.

30.04.2022.

Дана 29.04.2022. године расписан је оглас за други круг јавних надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за подручје општине Пећинци.

01.04.2022.

Дана 30.03.2022. године објављен је оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у дугом кругу јавних надметања за подручје града Зрењанина.

28.03.2022.

Претходних дана расписани су јавни огласи за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у граду Шапцу и општинама Шид, Чајетина, Инђија и Оџаци.

18.03.2022.

Рок за пријаву на јавна надметања у поновљеном другом кругу у општини Богатић продужен је до 22.03.2022. године због техничке грешке у Огласу број 163/2022-01 који је објављен 07.03. 2022. године на веб страници Управе за пољопривредно земљиште.

18.03.2022.

Градови Нови Сад и Пожаревац, као и општина Темерин расписали су огласе за први круг надметања за закуп пољопривредног земљишта у државној својини. У исто време у општинама Ади, Мионици, Бачкој Тополи и Апатину расписани су огласи за други круг надметања.

10.02.2022.

Дана 10.02.2022. године општина Пећинци расписала је јавни Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини.

01.02.2022.

Дана 01.02.2022. године расписан је јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за подручје општине Рума.


Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд