Сви огласи
за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
Општина
Алибунар
други круг
оглас објављен : 04.07.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 11.07.2022. у 08:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 23.03.2022. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Параћин
први круг
оглас објављен : 01.07.2022.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 21.07.2022. у 15:30
преузмите оглас
Општина
Љиг
други круг
оглас објављен : 01.07.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 13.07.2022. у 08:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 09.06.2022. у 08:00
преузмите оглас
Општина
Ковачица
први круг
оглас објављен : 27.06.2022.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 06.07.2022. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Уб
први круг
оглас објављен : 27.06.2022.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 11.07.2022. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Коцељева
други круг
оглас објављен : 27.06.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 05.07.2022. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 19.05.2022. у 14:00
преузмите оглас
Град
Ужице
први круг
оглас објављен : 27.06.2022.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 06.07.2022. у 10:00
преузмите оглас
Град
Нови Сад
други круг
оглас објављен : 24.06.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 06.07.2022. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 29.03.2022. у 14:00
преузмите оглас
Град
Јагодина
први круг
оглас објављен : 22.06.2022.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 13.07.2022. у 14:30
преузмите оглас
Општина
Петровац на Млави
први круг
оглас објављен : 21.06.2022.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 08.07.2022. у 14:00
преузмите оглас

списак јавних надметања, информације о потребној документацији и условима за пријављивање можете преузети у пдф формату

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд