Сви огласи
за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
Град
Суботица
први круг
оглас објављен : 21.01.2022.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 03.02.2022. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Лучани
трећи круг
оглас објављен : 21.01.2022.
датум трећег круга надметања:
Рок за пријаву: 27.01.2022. у 14:30
преузмите оглас
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 25.08.2021. у 07:15
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 12.05.2021. у 07:15
преузмите оглас
Општина
Бачка Топола
први круг
оглас објављен : 20.01.2022.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 27.01.2022. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Ириг
први круг
оглас објављен : 20.01.2022.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 02.02.2022. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Шид
први круг
оглас објављен : 20.01.2022.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 27.01.2022. у 12:00
преузмите оглас
Град
Кикинда
први круг
оглас објављен : 19.01.2022.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 27.01.2022. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Ивањица
други круг
оглас објављен : 19.01.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 31.01.2022. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 21.12.2021. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Лајковац
други круг
оглас објављен : 19.01.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 27.01.2022. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 02.12.2021. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Богатић
други круг
оглас објављен : 17.01.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 03.02.2022. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 17.12.2021. у 13:00
преузмите оглас
Град
Панчево
други круг
оглас објављен : 17.01.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 20.01.2022. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 07.10.2021. у 15:00
преузмите оглас

списак јавних надметања, информације о потребној документацији и условима за пријављивање можете преузети у пдф формату

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд