Сви огласи
за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
Град
Нови Сад
први круг
оглас објављен : 03.02.2023.
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 14.02.2023. у 14:00
преузмите оглас
Град
Ваљево
други круг
оглас објављен : 02.02.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 08.02.2023. у 12:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 22.12.2022. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Србобран
други круг
оглас објављен : 01.02.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 10.02.2023. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 29.12.2022. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Ариље
први круг
оглас објављен : 01.02.2023.
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 08.02.2023. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Ковин
први круг
оглас објављен : 31.01.2023.
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 09.02.2023. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Пећинци
први круг
оглас објављен : 31.01.2023.
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 15.02.2023. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Житиште
други круг
оглас објављен : 26.01.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 03.02.2023. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 05.01.2023. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Богатић
други круг
оглас објављен : 24.01.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 03.02.2023. у 12:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 30.11.2022. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Смедеревска Паланка
други круг
оглас објављен : 24.01.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 01.02.2023. у 12:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 10.01.2023. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Ћуприја
други круг
оглас објављен : 24.01.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 01.02.2023. у 15:30
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 01.11.2022. у 15:30
преузмите оглас

списак јавних надметања, информације о потребној документацији и условима за пријављивање можете преузети у пдф формату

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд