Сви огласи
за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
Општина
Сврљиг
први круг
оглас објављен : 02.06.2023.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 14.06.2023. у 10:00
преузмите оглас
Општина
Медвеђа
први круг
оглас објављен : 02.06.2023.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 29.06.2023. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Куршумлија
први круг
оглас објављен : 01.06.2023.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 13.06.2023. у 10:00
преузмите оглас
Општина
Варварин
први круг
оглас објављен : 01.06.2023.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 13.06.2023. у 15:00
преузмите оглас
Град
Јагодина
први круг
оглас објављен : 01.06.2023.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 15.06.2023. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Рашка
први круг
оглас објављен : 01.06.2023.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 13.06.2023. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Ириг
први круг
оглас објављен : 01.06.2023.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 14.06.2023. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Бечеј
други круг
оглас објављен : 12.04.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 20.04.2023. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 27.01.2023. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Пећинци
други круг
оглас објављен : 11.04.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 27.04.2023. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 17.02.2023. у 14:00
преузмите оглас
Град
Суботица
други круг
оглас објављен : 11.04.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 20.04.2023. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 24.01.2023. у 14:00
преузмите оглас

списак јавних надметања, информације о потребној документацији и условима за пријављивање можете преузети у пдф формату

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд