Важно обавештење – рок за пријаву на јавно надметање у општини Пећинци истиче 17.02.2023. године у 14:00 часова
објављено 13. фебруара 2023.

Према тексту огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини општине Пећинци, последњи дан рока за пријаву на надметања за закуп пољопривредног земљишта пада на дан државног празника 15. 02. 2023. године у 14:00 часова. Применом прописа који се односе на рачунање рокова који падају на дан државног празника, обавештавамо сва заинтересована лица да рок за пријаву на надметања за закуп пољопривредног земљишта у општини Пећинци истиче првог наредног радног дана, односно у петак 17.02.2023. године у 14:00 часова.извор вести: