Сви огласи
за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
Град
Суботица
други круг
оглас објављен : 14.04.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 26.04.2022. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 03.02.2022. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Ириг
други круг
оглас објављен : 12.04.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 18.04.2022. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 02.02.2022. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Бач
други круг
оглас објављен : 12.04.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 21.04.2022. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 07.02.2022. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Ковин
други круг
оглас објављен : 08.04.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 19.04.2022. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 09.02.2022. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Опово
други круг
оглас објављен : 08.04.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 18.04.2022. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 17.02.2022. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Топола
други круг
оглас објављен : 08.04.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 15.04.2022. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 23.02.2022. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Медвеђа
први круг
оглас објављен : 07.04.2022.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 04.05.2022. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Врбас
други круг
оглас објављен : 06.04.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 14.04.2022. у 14:30
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 01.03.2022. у 15:00
преузмите оглас
Град
Кикинда
други круг
оглас објављен : 05.04.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 14.04.2022. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 27.01.2022. у 15:00
преузмите оглас
Град
Сомбор
други круг
оглас објављен : 05.04.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 12.04.2022. у 20:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 07.02.2022. у 14:00
преузмите оглас

списак јавних надметања, информације о потребној документацији и условима за пријављивање можете преузети у пдф формату

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд