Сремски пољопривредници закупили
рекордне површине државног земљишта
објављено 20. маја 2020.

У свим јединицама локалне самоуправе у Сремском управном округу одржана су оба круга јавних надметања за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини и тиме је завршена реализација годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за агроекономску 2019/20. годину.


У Сремској Митровици, Инђији, Иригу, Старој Пазови и Шиду забележени су рекорди у погледу површина државног пољопривредног земљишта које је дато у закуп и на коришћење. Тако је у Старој Пазови ове агроекономске године укупно дато у закуп 2081 ха, док је претходне године површина под закупом била 1975 ха, односно 1960 ха у 2017/18. години. У Шиду је ове године у закупу 3072 ха што је скоро 350 ха више него у агроекономској 2018/19. години када је било 2725 ха под закупом.

 

Највеће повећање закупа у једној години бележи Сремска Митровица. Наиме, ове године је излицитирано чак 2336 ха, што укупну површину под закупом у овом граду повећава на 5791 ха. Прошле године излицитирано је 915 ха, односно укупно је у закупу било 5554 ха.