Uprava za poljoprivredno zemljište
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Svi oglasi
za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
Opština
Žabari
prvi krug
oglas objavljen : 25.11.2022.
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijvu: 15.12.2022. u 10:00
preuzmite oglas
Opština
Sremski Karlovci
drugi krug
oglas objavljen : 24.11.2022.
datum drugog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 30.11.2022. u 12:00
preuzmite oglas
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijvu: 02.11.2022. u 12:00
preuzmite oglas
Opština
Nova Varoš
drugi krug
oglas objavljen : 24.11.2022.
datum drugog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 16.12.2022. u 15:00
preuzmite oglas
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 15.06.2022. u 15:00
preuzmite oglas
Opština
Knjaževac
prvi krug
oglas objavljen : 21.11.2022.
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 30.11.2022. u 14:00
preuzmite oglas
Opština
Varvarin
drugi krug
oglas objavljen : 21.11.2022.
datum drugog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 30.11.2022 u 15:00
preuzmite oglas
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 03.08.2022. u 15:00
preuzmite oglas
Opština
Bačka Topola
drugi krug
oglas objavljen : 18.11.2022.
datum drugog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 30.11.2022. u 14:00
preuzmite oglas
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 23.09.2022 u 12:00
preuzmite oglas
Opština
Boljevac
drugi krug
oglas objavljen : 18.11.2022.
datum drugog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 30.11.2022. u 15:00
preuzmite oglas
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 27.07.2022. u 14:00
preuzmite oglas
Opština
Crna Trava
drugi krug
oglas objavljen : 17.11.2022.
datum drugog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 30.11.2022. u 14:30
preuzmite oglas
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijvu: 06.10.2022. u 14:00
preuzmite oglas
Grad
Vranje
drugi krug
oglas objavljen : 17.11.2022.
datum drugog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 25.11.2022. u 12:00
preuzmite oglas
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijvu: 13.10.2022. u 15:00
preuzmite oglas
Opština
Bosilegrad
prvi krug
oglas objavljen : 16.11.2022.
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijvu: 30.11.2022. u 14:00
preuzmite oglas

spisak javnih nadmetanja, informacije o potrebnoj dokumentaciji i uslovima za prijavljivanje možete preuzeti u pdf formatu

Informacioni sistem uprave

Lista utvrđenih katastarskih parcela
u državnoj svojini koje mogu biti predmet vraćanja
u postupku vraćanja oduzete imovine
AP Vojvodina
centralna Srbija i Beograd