Saglasnosti na odluke – Uprava za poljoprivredno zemljište
Uprava za poljoprivredno zemljište
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Saglasnosti na odluke o davanju u zakup i na korišćenje
poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
za agro-ekonomsku 2021/22. i 2022/23. godinu
Informacioni sistem uprave

Lista utvrđenih katastarskih parcela
u državnoj svojini koje mogu biti predmet vraćanja
u postupku vraćanja oduzete imovine
AP Vojvodina
centralna Srbija i Beograd