САГЛАСНОСТИ / 2021 /
Град Београд
прегледајте све сагласности >>>

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд