Огласи / 2021 / Град Пожаревац

Град
Пожаревац
други круг
оглас објављен : 07.07.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 20.07.2022. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 23.03.2022. у 15:00
преузмите оглас

прегледајте све огласе >>>

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд