Огласи / 2019 / Град Нови Сад

Град
Нови Сад
други круг
оглас објављен : 15.05.2020.
датум другог круга надметања:
01, 02, 03. и 04.06.2020. у 09:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
23. и 24.12.2019. у 09:00
преузмите оглас

прегледајте све огласе >>>

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд