Огласи / 2019 / Општина Ковин

Општина
Ковин
други круг
оглас објављен : 20.05.2020.
датум другог круга надметања:
11.06.2020. у 10:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
10. и 11.02.2020. у 10:00
преузмите оглас

прегледајте све огласе >>>

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд