Огласи / 2021 / Град Београд

Град
Београд
други круг
оглас објављен : 14.07.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 21.07.2022. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 01.04.2022. у 14:00
преузмите оглас

прегледајте све огласе >>>

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд