Огласи / 2019 / Град Београд

Град
Београд
први круг
оглас објављен : 04.05.2020.
датум првог круга надметања:
од 18.05. до 22.05.2020. од 09:00 до 13:00
преузмите оглас

прегледајте све огласе >>>

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд