Uprava za poljoprivredno zemljište
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Broj javne nabavke: 404-02-00376/2019-14
Javna nabavka male vrednosti – usluga sistematskog pregleda zaposlenih
datum objavljivanja: 12.09.2019.

godina: 2019
Informacioni sistem uprave

Lista utvrđenih katastarskih parcela
u državnoj svojini koje mogu biti predmet vraćanja
u postupku vraćanja oduzete imovine
AP Vojvodina
centralna Srbija i Beograd