Uprava za poljoprivredno zemljište
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Broj javne nabavke: /
Izmena plana javnih nabavki 2021
datum objavljivanja: 19.08.2021.

godina: 2021
Informacioni sistem uprave

















Lista utvrđenih katastarskih parcela
u državnoj svojini koje mogu biti predmet vraćanja
u postupku vraćanja oduzete imovine
AP Vojvodina
centralna Srbija i Beograd