Број јавне набавке: /
Измена плана јавних набавки 2021
датум објављивања: 19.08.2021.

година: 2021
Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд