Author Archives: biljana

Земљиште у Зрењанину оглашено на 15 година

Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Зрењанина расписан је 18. марта 2021. године.   Укупна површина државног пољопривредног земљишта које су нуди у закуп у 27 катастарских општина на подручју Зрењанина износи 9010 ха. Од тога на период закупа од 15 година у понуди је чак 8266 ха, Земљиште у Зрењанину оглашено на 15 година